voopoo

voopoo

voopoo อย่างไรก็ดี จุดยืนของยุโรปโดยยิ่งไปกว่านั้นเกี่ยวกับยาสูบ

voopoo

อย่างไรก็ดี จุดยืนของยุโรป voopoo โดยยิ่งไปกว่านั้นเกี่ยวกับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่สอดคล้องต้องกันเลย ในสหราชอาณาจักร National Health Service (NHS) 

รวมทั้ง British Heart Foundation (BHF) ช่วยเหลือ voopoo เป็นอย่างมากให้มีการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเพื่อเลิกยาสูบ จากการสำรวจของ YouGov ปี 2019 พบว่า คนแก่ 94คนภายในสหราชอาณาจักรมากยิ่งกว่า 3.6 ล้านสาวใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ∼7.1% ของสามัญชนคนแก่ ผู้ใช้พวกนี้ 54% เป็นอดีตผู้ดูดบุหรี่ โดยพูดว่าพวกเขากำลังบากบั่นเลิกดูดบุหรี่ มีการเสนอว่าการเลิกยาสูบอิเล็กทรอนิกส์บางทีอาจง่ายดายยิ่งกว่า พวกเขายังเสนอแนะว่าคนที่ดูดบุหรี่ที่เป็นโรคหัวใจควรจะทดลองยาสูบกระแสไฟฟ้าในเรื่องที่เขาเคยเพียรพยายามเลิกยาสูบในอดีตกาลแม้กระนั้นล้มเหลว พวกเขาเสนอว่าการเลิกยาสูบด้วยยาสูบอิเล็กทรอนิกส์บางทีอาจง่ายยิ่งกว่ามากมาย หากว่าบางทีอาจไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

ท่อน้ำนับว่าเป็นสินค้ายาสูบในหลายประเทศ แล้วก็ยังจำต้องกระทำตามข้อบังคับแล้วก็กฎข้อบังคับกล่าวถึงการห้ามดูดบุหรี่ แถบท่อน้ำเป็นของต้องห้ามในบางประเทศ แต่ว่าสามารถดำเนินการในประเทศอื่นได้ บางประเทศมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานประกอบการดูดบุหรี่ (ปกติไม่สามารถที่จะให้บริการของกินหรือเครื่องดื่มได้) รวมทั้งบางประเทศนับว่าเป็นพื้นที่ดูดบุหรี่ธรรมดาด้านในบาร์ ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยินยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศจำนวนมาก ถึงแม้แต่ละประเทศจะควบคุมแตกต่าง ในบางประเทศที่ห้ามการสูบยาสูบในร่ม (ได้แก่สหราชอาณาจักรรวมทั้งไอร์แลนด์) ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์บางทีอาจถูกประยุกต์ใช้เพื่อเลี่ยงข้อบังคับห้ามดูดบุหรี่ เพราะว่าการห้ามไม่เป็นผลบังคับใช้กับพวกเขา ตามรายงานปี 2019 จากศูนย์ธรรมาภิบาลทั้งโลกสำหรับเพื่อการควบคุมยาสูบ (GGTC) วิธีขายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ถูกห้ามใน 42 ประเทศแล้วก็ควบคุมใน 56 ประเทศ95ระเบียบการขายตามประเทศแสดงในรูปที่ 5ก . 42 ประเทศที่ห้ามขายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น 35% ของมวลชนโลกรวมทั้งอีก 35% อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการควบคุมวิธีขาย บางประเทศ เป็นต้นว่า ประเทศตุรกี ได้ออกรายงานว่าพวกเขาจะห้ามวิธีขายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งผองอย่างสมบูรณ์ แต่ว่าตอนนี้ยังมิได้ดำเนินงานดังที่กล่าวถึงมาแล้ว…